http://www.kadin.tbb.gov.tr/kadin_kongre.jpg


Tarih yazımının uzun tarihi zaman içinde siyasi ve iktisadi güce ortak olan birey, grup ya da sınıfların tarih yazımından da payını koparabilmesinin öyküsüdür. Geçtiğimiz iki asırda kent burjuvazisi, işçiler, köylüler, Batı dışı toplumlar, sömürge halkları, gençler birer birer tarih sahnesine çıkarken kadınların tarih yazımında görünür kılınması ise çok daha uzun zaman almıştır.

Ne yazık ki tarihte kadının rolüne ilişkin bilhassa Türkçe literatür hala çok kısıtlı, daha çok betimleyici ve genel olarak sentezden yoksundur. “Zaman içinde insan bilgisi” olarak tarih yazımının insan kavrayışı, kadınları göz ardı eden veya belirsizleştiren yahut basmakalıp açıklamalara mahkûm eden bir kavrayıştır. Kadınların tarihsel süreçteki deneyimleri, kazanımları ve başarılarının hak ettiği yeri ve değeri bulması daha insani, katılımcı ve demokratik bir tarih yazımının gerek şartıdır.

Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ortaklığında gerçekleştirilen Kadın ve Tarih Kongresi, sahada çalışan akademisyenlerimizin çabalarını görünür kılmaya çalışarak demokratik tarih yazımı ihtiyacının bir nebze olsun katkı vermek amacındadır.

Kongre “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” ile bağlantılı olarak 3 Mart 2021 Çarşamba günü bu bağlantı üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.

 

KADIN VE TARİH KONGRESİ

09:00-09:30

BAĞLANTI VE KAYIT

09:30-10:30

AÇILIŞ KONUŞMALARI

Prof. Dr. Yücel OĞURLU
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. M. Fatih ANDI
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Vakıf Üniversitesi Rektörü

Fatma ŞAHİN
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı

10:30-11:00

ANA TEMA KONUŞMASI: KADIN VE TARİH

 Prof. Leslie P. Peirce 

11:00-12:30

TARİH iÇİNDE VE TARİH YAZIMINDA KADIN

Moderatör: Prof. Dr. Aşkın ASAN, İstanbul Ticaret Üniversitesi

Tarih Yazımı ve Kadın
 Prof. Dr. Fatmagül BERKTAY, İstanbul Üniversitesi

Tragedyalarda Kadın
 Prof. Dr. Nazile KALAYCI, Hacettepe Üniversitesi

Yunan Felsefesinde Kadın
 Prof. Dr. Zeynep DİREK, Koç Üniversitesi

Antik Dönemden İslâm’da Kadın
 Doç. Dr. Nihal ŞAHİN UTKU, Marmara Üniversitesi

Osmanlı Tarihinde Kadın
 Prof. Dr. Suraija Roschan Nadira Erika Faroqhi (Suraiya FARUQİ), İbn Haldun Üniversitesi

12:30-13:30

ARA

13:30-14:45

TARİHTE KADININ GÖRÜNMEZLİĞİ

Moderatör: Doç. Dr. Mustafa GÖLEÇ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Ünivesitesi

Kadınları Görünür Kılma Aracı Olarak Sözlü Tarih
 Prof. Dr. Arzu ÖZTÜRKMEN, Boğaziçi Üniversitesi

"İslam Tarihinde Kadınlar Var Mıydı?": Çağdaş Tarih-Yazımı ve Görünmez Kadınları Görünür Kılmak
 Nazife ŞİŞMAN, Yazar

Cadılar ve Cadı Avı Neyi Örttü?
 Haydar AKIN, Yazar

Sarayın Görünmeyen Kadınları
 Doç. Dr. Betül İSPİRLİ ARGIT, Marmara Üniversitesi

Savaşlar ve Savaş Zamanlarının Kadınları
 Dr. Öğr. Üyesi Elif MAHİR METİNSOY, İstanbul Kültür Üniversitesi

14:45-15:00

ARA

15:00-16:15

TARİH YAPAN KADINLAR

Moderatör: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Kevser ŞEREFOĞLU DANIŞ, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

İkinci Meşrutiyette Kadın Dergileri ve Kadınların Sesi
 Prof. Dr. Serpil ÇAKIR, İstanbul Üniversitesi

Halide Edib ADIVAR’ın Biyografisi
 İpek ÇALIŞLAR, Yazar

Kız Enstitülerinin Tarihi
 Prof. Dr. Elif Ekin AKŞİT, Ankara Üniversitesi

Tarihimizde Vakıf Kuran Kadınlar
 Prof. Dr. Arzu TERZİ, İstanbul Üniversitesi

Edebiyatın Kadın Tarihini Kurma Gücü
 Dr. Öğr. Üyesi Senem TİMUROĞLU, Özyeğin Üniversitesi

16:15-16:30

ARA

16:30-17:45

TÜRKİYE’DE KADIN HAREKETİNİN TARİHİ

Moderatör: Doç. Dr. Emel TOPÇU, Hasan Kalyoncu Üniversitesi

Türkiye’de Kadın Hareketi
 Prof. Dr. Birsen TALAY KEŞOĞLU, Beykoz Üniversitesi

Nezihe Muhittin’i Kimler Tanıyor?
 Yaprak ZİHNİOĞLU, Yazar

Türkiye Tarihinde Başörtülü Kadın Olmak
 Doç. Dr. Birsen Banu OKUTAN, İstanbul Üniversitesi

Mücadele Kazandırır
 Canan GÜLLÜ, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

Adaletle Kuşatmak
 Dr. Öğr. Üyesi Saliha Okur GÜMRÜKÇÜOĞLU, KADEM Başkanı

17:45-18:00

KAPANIŞ KONUŞMASI

Doç. Dr. Birol EKİCİ
Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri

 

KADIN VE TARİH KONGRESİ

----------/ 2021 /----------